Karton Dosya

Karton dosyaları ele alırken öncelikle sırası ile hammadde, baskı öncesi, baskı, baskı sonrası konularınıele alacağız. Karton dosyalar günümüzde birçok sektörde kullanılmaktadır. Ürün yelpaze genişliği oldukça geniştir.Farklı isimlerle adlandırılan karton dosyalar kendi aralarında gruplara bölünmüşlerdir. Ürünhammaddesi açısından birinci kalite, ikinci kalite, hatta zaman zaman üçüncü kalite olarak kullanıcılartarafından adlandırılmaktadır. Bilinen başlıca tanımlamalar; dava dosyası, mahkeme dosyası,…